Rynek peletu w Europie: szczytowy wzrost popytu w 2020

Wielkość europejskiego rynku peletu w 2020 roku pokazuje absolutną maksymalizację popytu oraz sprzedaży. Oznacza to, że inwestując w tę formę biznesu możemy mieć bardzo duże podejrzenia graniczące wręcz z pewnością, że będzie to strzał w dziesiątkę.

Europejski rynek pelletu w bieżącym okresie 2020 r. wykazuje stabilną dodatnią dynamikę wzrostu wolumenu rynku, a wyraźnym trendem jest wzrost cen importowanego peletu.

Wielkość importu peletu na rynek światowy w 2020 r. wykazuje stały wzrost, zarówno w ocenie wielkości fizycznych, jak i w ocenie wartości. Jeśli w naturalnych wskaźnikach zakupu peletu importowanych wzrosła o 20%, wówczas łączna wielkość importu według wartości o 22%.

Rynek peletu w Europie: szczytowy wzrost popytu w 2020. Wykorzystaj to!

Według badania "rynek peletu w Europie: badanie i prognoza do 2024 r." przygotowanego przez agencję marketingową ROIF Expert w 2020 r. łączna wartość importowanych zakupów peletu przez rynek europejski w bieżącym okresie 2020 r. zbliżyła się do wartości 2,8 mld USD. Należy zaznaczyć, że jest to maksymalna wartość wolumenu zakupów importowanego pelletu w całym okresie badania.

Kluczowymi odbiorcami peletu na rynku europejskim są tradycyjnie firmy brytyjskie i duńskie. Konsumenci z tych regionów nadal pozostają kluczowi. Warto jednakże zwrócić uwagę na rosnąca popularność pelltu w Polsce. Jest to bardzo wydajny i opłacalny sposób na ogrzanie zarówno przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa domowego.

Coraz większa popularnością również cieszą się producenci pelletu. Maszyny dostępne na rynku polskim dają obecnie możliwość przerabiania odpadów jakie generujemy w swoich gospodarstwach, a następnie przerabiania ich na opał. Nadwyżki pelletu można z sukcesem sprzedać.

Zapoznaj się z nasza ofertą lub zadzwoń na jeden z podanych na naszej stronie numerów telefonów i dowiedz się więcej.

 05.01.2021
  (207 wyświetleń)
© Prawo autorskie 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.