Rynek peletu w Europie: szczytowy wzrost popytu w 2020

Wielkość europejskiego rynku peletu w 2020 r. pokazuje absolutną maksymalizację popytu i sprzedaży.

Europejski rynek pelletu w bieżącym okresie 2020 r. wykazuje stabilną dodatnią dynamikę wzrostu wolumenu rynku, a wyraźnym trendem jest wzrost cen importowanego peletu.

Wielkość importu peletu na rynek światowy w 2020 r. wykazuje stały wzrost, zarówno w ocenie wielkości fizycznych, jak i w ocenie wartości. Jeśli w naturalnych wskaźnikach zakupu peletu importowanych wzrosła o 20%, wówczas łączna wielkość importu według wartości o 22%.

Według badania "rynek peletu w Europie: badanie i prognoza do 2024 r." przygotowanego przez agencję marketingową ROIF Expert w 2020 r.łączna wartość importowanych zakupów peletu przez rynek europejski w bieżącym okresie 2020 r. zbliżyła się do wartości 2,8 mld USD. Należy zaznaczyć, że jest to maksymalna wartość wolumenu zakupów importowanego pelletu w całym okresie badania.

Kluczowymi odbiorcami peletu na rynku europejskim są tradycyjnie firmy Brytyjskie i duńskie. Konsumenci z tych regionów nadal pozostają kluczowi.


 05.01.2021
  (90 wyświetleń)
© Prawo autorskie 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.